ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Επιστροφές

Έχετε την υποχρέωση να αποσυσκευάσετε και να ελέγξετε το προϊόν εντός 10 ημερών από την παραλαβή του.  Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί εντός 10 ημερών από την παράδοση του, θεωρείται ότι παρελήφθη σε άριστη κατάσταση και η εταιρία μας μπορεί να μην αποδεχθεί την  επιστροφή και αντικατάσταση του.
 
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση του στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
(α) σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες έγινε λάθος από εμάς σας στην εκτέλεση της παραγγελία σας και σας έχει σταλεί άλλο προϊόν από αυτό που παραγγείλατε.

(β) σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες το προϊόν παρουσιάζει αισθητικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος.

Κάθε άλλη μεταγενέστερη των 10 ημερών διαπίστωση αισθητικού ελαττώματος δεν θα γίνετε δεκτή σαν λόγος επιστροφής του προϊόντος για αυτό πρέπει να ελέγχεται το προϊόν την ώρα παραλαβής από τον μεταφορέα.

Στις παραπάνω περιπτώσεις , αφού παραλάβουμε και επιθεωρήσουμε το επιστρεφόμενο προϊόν, σας αποστέλλουμε το συντομότερο δυνατόν το σωστό προϊόν, αναλαμβάνοντας κάθε κόστος μεταφοράς, επιστροφής του παλιού και αποστολής του νέου προϊόντος. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων που μας έχετε καταβάλει.

Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται αχρησιμοποίητο και σε άριστη κατάσταση, να είναι πλήρες, η συσκευασία του να είναι αυτή με την οποία αγοράστηκε και να είναι και αυτή σε άριστη κατάσταση.

Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί ελλιπές ή κατεστραμμένο, η εταιρία μας έχει το δικαίωμα να μην δεχθεί την επιστροφή.

Τέλος, το προϊόν προς αντικατάσταση πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν κατά την αγορά του (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής). 

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννοήσεως με τον Υπεύθυνο Πωλητή e-shop της εταιρίας μας στο τηλέφωνο 2510223113.

Ακυρώσεις

Ακυρώσεις παραγγελιών γίνονται δεκτές πριν το στάδιο της αποστολής κατόπιν συνεννοήσεως με τον Υπεύθυνο Πωλητή e-shop της εταιρίας μας στο τηλέφωνο 2510223113.