Κατάλογος

Κατασκευαστής
Showing 1 - 5 of 5 items

Μπανιέρα ακρυλική CUBIC SIRENE 170x70 cm. Σε τοποθέτηση για μόνο ποδιά εμπρόσθια απαιτείται σετ ολικής στήριξης ή μερικής στήριξης. Σε τοποθέτηση για μόνο πλαϊνή ποδιά απαιτείται σετ ολικής στήριξης. Σε τοποθέτηση για εμπρόσθια και πλαϊνή πόδια απαιτείται σετ ολικής στήριξης.

159,00 €

Μπανιέρα ακρυλική CUBIC SIRENE 170x75 cm. Σε τοποθέτηση για μόνο εμπρόσθια ποδιά απαιτείται σετ ολικής στήριξης ή μερικής στήριξης. Σε τοποθέτηση για μόνο πλαϊνή ποδιά απαιτείται σετ ολικής στήριξης. Σε τοποθέτηση για εμπρόσθια και πλαϊνή ποδιά απαιτείται σετ ολικής στήριξης.

175,00 €

Μπανιέρα ακρυλική CUBIC SIRENE 160x70 cm. Σε τοποθέτηση για μόνο ποδιά εμπρόσθια απαιτείται σετ ολικής στήριξης ή μερικής στήριξης. Σε τοποθέτηση για μόνο ποδιά πλαϊνή απαιτείται σετ ολικής στήριξης. Σε τοποθέτηση για εμπρόσθια και πλαϊνή ποδιά απαιτείται σετ ολικής στήριξης.

157,00 €
Showing 1 - 5 of 5 items